România fără dosar cu șină

Certificatul Digital – instrumente indispensabile antreprenorilor

Certificatul Digital și digitalizarea impusă forțat de pandemie

Operațiunile online iau avânt la instituțiile subordonate Ministerului Finanțelor Publice, iar certificatul digital va deveni un instrument indispensabil oricărui antreprenor.

Începând cu 21.04.2020, ordinul de plată multiplu electronic (OPME) poate fi utilizat de către instituțiile publice care sunt înregistrate în Registrul Entităților Publice și de către operatorii economici și alte entități decât instituții publice, pentru efectuarea de plăți din conturile deschise la unitățile Trezoreriei Statului prin care își desfășoară activitatea proprie. Practic, firmele private care au conturi deschise la Trezorerie pentru decontări cu instituții publice pot să-și plătească electronic obligațiile la buget din aceste conturi, fără a mai face cozi la ghișeele trezoreriilor, sau adesea drumuri în plus pentru diverse neconcordanțe pe ordinul de plată întocmit pe format hârtie. Concret operatorii economici vor depune online ordine de plată electronice, care se semnează digital la fel ca și declarațiile fiscale cu a căror depunere online profesioniștii contabili sunt familiarizați de prin 2008.

Pentru a putea depune ordinele de plată electronice, trebuie parcurși doi pași :

  1. persoanele din cadrul operatorului economic sau al altei entități decât instituții publice care semnează ordinul de plată multiplu electronic (OPME), trebuie să fie înrolate în Spațiul Privat Virtual (SPV) ca reprezentant legal, reprezentant desemnat sau împuternicit pentru acesta;
  2. operatorul economic trebuie să depună la unitatea Trezoreriei Statului prin care își desfășoară activitatea fișa specimenelor de semnături actualizată cu persoanele de la pasul 1, semnată olograf.

Verificarea corespondenței dintre semnătura electronică aplicată în rubrica „Semnătura 1” pe ordinul de plată multiplu electronic (OPME) și cea aprobată prin specimenul de semnături depus la unitățile Trezoreriei Statului se realizează automat potrivit instrucțiunilor și aplicației informatice puse la dispoziție de Centrul Național pentru Informații Financiare în funcție de codul numeric personal/numărul de identificare fiscală al persoanei respective și corespondența acestuia cu codul de identificare fiscală al plătitorului.

Formularul „Ordin de plată multiplu electronic (OPME)” poate fi descărcat de pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, Sistemul național de raportare Forexebug – Informații publice – Formulare sau poate fi pus la dispoziție de către unitățile teritoriale ale trezoreriei statului. Formularul „Ordin de plată multiplu electronic (OPME)” se completează și se depune on-line prin Sistemul național de raportare Forexebug de către instituțiile publice și, respectiv, prin intermediul serviciului „Depunere declarații” de către operatorii economici și alte entități decât instituții publice.

One Comment

  1. Digitalizarea devine o cerință obligatorie administratiei din mai multe motive cum ar fi cele legate de distanțare , eficiență și flexibilitate dar cu transparenta.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*