Zona europeană

Fonduri europene pentru salariați

Măsuri de alocare fonduri europene pentru salariați

Fonduri europene pentru salariaţii angajatorilor care reduc sau întrerup temporar activitatea total sau parţial ca urmare a efectelor epidemiei COVID-19, pe perioada stării de urgenţă decretată.

Întreruperea bruscă a multor activități economice, din cauza declarării pandemiei COVID-19, a avut un impact negativ foarte mare asupra funcționării tuturor sectoarelor de activitate și asupra capacității de menținere a locurilor de muncă, peste tot în Europa.
În acest context, mulți angajatori nu au veniturile necesare pentru a asigura plata salariilor angajaților, existand astfel riscul ca angajații să fie trimiși în șomaj, să le fie suspendate si incetate ulterior contractele de munca, utilizându-se cazul de forță majoră.
Pentru a ajuta Statele Membre ale Uniunii Europene să atenueze efectele negative ale pandemiei COVID-19 asupra sectorului economic, Comisia Europeană a permis decontarea sumelor necesare plăţii indemnizaţiei persoanelor cărora li s-a suspendat temporar contractul individual de muncă, din iniţiativa angajatorului, din fondurile europene alocate fiecărei țări membre.

Soluția? Fonduri europene pentru angajați?

În cazul României, este vorba de Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 4 – Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectivul Specific 4.4 – Reducerea numărului de persoane aparținând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/ medicale/ socio-profesionale/ de formare profesională adecvate nevoilor specifice, în cadrul căruia a fost lansat un Apel de Proiecte, cu termen limită de depunere a proiectelor data de 9 Iunie 2020.

Actiunile vor viza măsuri de sprijin pentru persoanele angajate la angajatorii al căror domeniu de activitate este afectat direct ca urmare a declarării situațiiei de epidemie de COVID – 19, prin decontarea sumelor necesare plăţii indemnizaţiei persoanelor cărora li s-a suspendat temporar contractul individual de muncă, din iniţiativa angajatorului, potrivit art. 52 alin.(1) lit.c) din Legea nr.53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare, ca urmare a efectelor produse de coronavirusul SARS- CoV-2.

Solcitanții eligibili pentru a depune proiecte sunt Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), inclusiv prin unităţile subordonate (Agentia Municipala pentru Ocuparea Fortei de Munca Bucuresti /AMOFM, Agențiile județene pentru ocuparea forței de muncă / AJOFM).

Bugetul alocat acestui apel de proiecte este de 300 de milioane de Euro și acoperă toate județele din România. (Sursa: mfe.gov.ro).

Pe lângă fonduri europene pentru salariați vezi și ce altceva mai face Uniunea Europeană în contextul pandemiei de COVID-19.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*