România fără dosar cu șină, Zona de Știri

Garantare credite. IMM Invest – doar un alt produs de creditare (I)

Despre garantare credite prin IMM Invest

IMM Invest

Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii este o societate comercială cu acționar unic statul român, dar ca oricare altă firmă al cărei scop este obținerea de profit, încearcă să atragă clienți pentru marfa pe care o are la vânzare, cum altfel decât cu reclamă despre garantare credite.

Marfa de zilele acestea în galantarul FNGCIMM este programul IMM Invest iar reclama pe site-ul FNGCIMM sună bine.

“Programul IMM INVEST ROMANIA permite IMM-urilor afectate semnificativ de criza COVID-19 sa își asigure lichiditățile pentru derularea activității curente sau pentru investiții, prin accesarea unuia sau a mai multor credite pentru realizarea de investiții și/sau unul sau mai multe credite/linii de credit pentru capital de lucru, garantate de catre FNGCIMM în numele și contul statului roman, prin Ministerul Finantelor Publice.

Plafonul maxim de garantare alocat este de 15 miliarde lei.

Înscrierea în program se face pe site-ul imminvest.ro.

Avantajele creditului garantat IMM INVEST

  • Statul poate garanta până la 90% din valoarea creditelor pe care le accesați la una din băncile partenere!
  • Nu plătiți dobanda, comision de garantare sau alte costuri de acordare!Costurile finanțării sunt subvenționate în procent de 100% de la bugetul de stat, pana la data de 31.12.2020, cu posibilități de prelungire.
  • Nu plătiți comision de rambursare anticipată!
  • Valoarea maximă a creditelor poate fi de pana la 10.000.000 lei pentru investiții si până la 5.000.000 lei pentru capital de lucru!”

Primul punct poate că ar putea induce în eroare.

Da, statul poate garanta până la 90% din valoarea creditelor accesate prin programul IMM Invest, dar să nu se înțeleagă cumva că statul garantează băncilor cu altceva decât tot cu bunurile și conturile beneficiarilor creditelor IMM Invest.

Statul va despăgubi banca finanțatoare în cazul în care beneficiarul nu va mai putea rambursa creditul și apoi va executa silit garanțiile aduse de beneficiar prin organele fiscale competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală, conform Codului de procedură fiscală.

Ordonanța de Urgență 110/2017, modificată și completată de Ordonanța de Urgență 42/02.04.2020 adoptată în timpul stării de urgență „instituie un mecanism de garantare în baza căruia Ministerul Finanțelor Publice este autorizat să mandateze F.N.G.C.I.M.M. în vederea emiterii de garanții în numele și în contul statului, în favoarea instituțiilor de credit care urmează să acorde credite beneficiarilor eligibili în cadrul programului.“

Funcționarea programului IMM Invest

Iată cum funcționează garantarea conform OUG 110/ 2017 cu modificările și completările ulterioare aduse de OUG 42/2020:

  • F.N.G.C.I.M.M. se angajează în numele și în contul statului să acopere pierderea suportată de instituția de credit, ca urmare a producerii riscului de credit, în condițiile împărțirii proporționale a riscului între stat și instituțiile de credit.
  • Beneficiarul (întreprinderea economică afectată de COVID19 care are nevoie de lichidități) este eligibil în cadrul programului dacă îndeplinește cumulativ mai multe criterii, printre care și acela că prezintă instituției de credit garanții colaterale care, în cazul creditelor de investiții, împreună cu garanția de stat și ipoteca legală imobiliară și/sau mobiliară asupra activelor finanțate din credit, acoperă în proporție de cel puțin 100% valoarea finanțării.

Potrivit art.8 din OUG 110/2017 modificată și completată de OUG 42/2020:

„(2) În cazul creditelor de investiții, garanția de stat este garantată cu ipoteca legală imobiliară și/sau mobiliară asupra activelor finanțate prin credit, precum și cu următoarele tipuri de garanții, după caz, proporțional cu procentul de garantare:

a) ipotecă imobiliară și/sau mobiliară constituită de beneficiari și/sau de terți garanți;
b) ipotecă legală mobiliară asupra universalității de bunuri mobile sau imobile, prezente ori viitoare, afectate activității beneficiarului, inclusiv fondul de comerț și stocurile;
c) ipotecă legală asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise de beneficiarul programului la instituția de credit finanțatoare.

(3) În cazul creditelor/liniilor de credit destinate finanțării capitalului de lucru, garanția de stat este garantată cu următoarele tipuri de garanții, după caz, proporțional cu procentul de garantare:

a) ipotecă legală mobiliară asupra universalității de bunuri mobile sau imobile, prezente ori viitoare, afectate activității beneficiarului, inclusiv fondul de comerț și stocurile;
b) ipotecă imobiliară și/sau mobiliară constituită de beneficiari și/sau de terți garanți;
c) ipotecă legală asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise de beneficiarul programului la instituția de credit finanțatoare.

(6) Contractele de garantare prin care F.N.G.C.I.M.M. acordă garanția de stat constituie titluri executorii și au valoare de înscrisuri autentice.

Art.10
(1) Instituția de credit are dreptul la plata valorii de executare a garanției în cazul producerii riscului de credit, în condițiile programului.

(2) Sumele rezultate din plata garanțiilor de stat acordate de F.N.G.C.I.M.M. prin program, în numele și contul statului, se plătesc instituției de credit de către Ministerul Finanțelor Publice de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Finanțelor Publice – Acțiuni generale, titlul „Alte transferuri“, cod 55, alineatul „Sume rezultate din executarea garanțiilor acordate din bugetul de stat“, cod 55.01.50, pe baza documentelor justificative prezentate de F.N.G.C.I.M.M., și se recuperează de la beneficiarul programului în condițiile prezentei ordonanțe de urgență.„

Concluzii despre garantare credite

Deci ne-am înțeles: statul garantează băncii creditul luat de beneficiar cu o parte garanție de stat garantată cu bunurile și conturile aduse de beneficiar, restul de garanție fiind tot bunurile și conturile aduse de beneficiar, împreună cele două componente ale garanției trebuind să acopere mimimum 100% din valoarea finanțării.

Vezi și articolul despre certificatul digital.


Bibliografie:
OUG 110/2017, OUG 42/2020, HG 282/2020, HG 326/2020, proiect Lege 192/2020.

Sursa bibilografiei:
http://legislatie.just.ro/;
http://www.parlament.ro/

Surse citate:
https://www.fngcimm.ro/

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*