Zona europeană

Consultare publică: fonduri pentru producție și servicii

Apelul de proiecte pentru „Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor” lansat în consultare publică

Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației a publicat, în data de 14.05.2020, varianta supusă consultării publice a Ghidului Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul priorității de investiții 2.2. “Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”- un nou apel de proiecte.

Acest apel de proiecte are la acest moment o alocare de 150 milioane de euro (contribuția FEDR și Buget de stat), în funcție de interesul manifestat de beneficiari și de numărul proiectelor depuse există posibilitatea identificării de alocari suplimentare de până la 550 milioane euro.

Care sunt investițiile sprijinite în cadrul acestui Apel de Proiecte?

Investițiile eligibile pentru co-finanțare prin ajutor de stat regional includ:

  • Construirea, extinderea spațiilor de producție/servicii;
  • Dotarea cu active corporale, necorporale.

Lucrările de modernizare pot fi considerate eligibile doar în măsura în care sunt aferente unei investiții inițiale.

Investițiile sunt eligibile doar dacă reprezintă investiții inițiale, în sensul prevederilor Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014, de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat.

Proiectul propus în cererea de finanțare trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, investiții în active corporale (construire/extindere/dotare cu active corporale). Este opțională includerea, în proiect, a investițiilor în active necorporale.

Care este valoarea minimă și maximă a finanțării nerambursabile?

Valoarea finanțării nerambursabile acordate este de minimum 2 mil. euro și maximum 6 milioane euro, echivalent în lei la cursul de schimb Inforeuro3, valabil la data lansării apelului de proiecte.

Consultarea publică se va derula pe o perioadă de 15 zile calendaristice, începând cu data de publicării variantei de lucru a ghidului, pe website-ul inforegio.ro.

Observațiile și propunerile pot fi trimise prin e-mail, la info@mdrap.ro, pâna la data de 29.05.2020.

Toate observațiile, propunerile și comentariile vor fi analizate și luate în considerare în procesul de definitivare a ghidului specific și lansare a apelului de proiecte. AMPOR nu va transmite răspunsuri individuale solicitărilor primite în cadrul acestei consultări.

Pentru mai multe informatii privind tipurile de investitiii dedicate IMM-urilor, accesati linkul: http://www.inforegio.ro/ro/axa-prioritara-2/ghiduri-in-dezbatere-publica

Citește și Garantare credite. IMM Invest – doar un alt produs de creditare (II)

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*