România fără dosar cu șină, Zona de Știri

Garantare credite. IMM Invest – doar un alt produs de creditare (II)

Citește prima parte „Garantare credite. IMM Invest – doar un alt produs de creditare

Conform reclamei de pe site-ul FNGCIMM (Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii) „Programul IMM INVEST ROMÂNIA permite IMM-urilor afectate semnificativ de criza COVID-19 să își asigure lichiditățile pentru derularea activității curente sau pentru investiții, prin accesarea unuia sau a mai multor credite pentru realizarea de investiții și/sau unul sau mai multe credite/linii de credit pentru capital de lucru, garantate de catre FNGCIMM în numele și contul statului roman, prin Ministerul Finantelor Publice.”

IMM-urile care contractează credite/linii de credit garantate prin programul IMM Invest, beneficiază de un grant în limita cumulului rezultat dintre valoarea comisionului de risc, a comisionului de administrare, aferente garanţiei acordate şi a dobânzilor aferente creditelor/liniilor de credite, dar nu mai mult de echivalentul în lei a 800.000 euro per întreprindere.

Cu alte cuvinte acesta este de fapt ajutorul bănesc și acestea sunt tipurile de costuri ale finanțării IMM -urilor pe care le suportă statul prin programul IMM Invest și deocamdată doar până la 31.12.2020, în condițiile în care creditele pentru investiții se pot acorda pentru 6 ani, iar cele pentru capital de lucru pentru 3 ani, acestea din urmă cu posibilitatea de prelungire cu încă 3 ani.

Comisionul de risc și comisionul de administrare sunt acoperite prin grantul de stat pe doar perioada de aplicabilitate a schemei de ajutor de stat. Prin perioada de aplicabilitate a schemei de ajutor de stat se înțelege „perioada de valabilitate a schemei, respectiv perioada în care se selectează beneficiarii şi se emit scrisori de garanţie/acorduri de finanţare în legătură cu măsurile prevăzute la art. 2 şi 3” și este cuprinsă între data intrării în vigoare a prevederilor OUG 42/ 2020 de aprobare a programului IMM Invest şi data de 31 decembrie 2020.

După 31.12.2020 IMM-urile care contractează credite în cadrul programului datorează Ministerului Finanțelor Publice comision de risc, iar FNGCIMM comision de administrare.

Comisionul de risc

Comisionul de risc este suma pe care beneficiarul ar datora-o Ministerului Finanțelor Publice, destinată acoperirii riscului de garantare de către stat a creditelor/liniilor de credite acordate în cadrul programului.
Formula de calcul al comisionului de risc este următoarea:
Comision de risc = (valoarea/soldul garanției la 31 decembrie al anului anterior*procent comision anual*nr. luni de garantare din anul respectiv)/12.

Prin ordin al ministrului finanțelor publice procentul comisionului de risc va fi stabilit diferențiat în funcție de durata garanției de stat.

Prin OMFP 1886/28.04.2020 pentru garanțiile acordate de F.N.G.C.I.M.M., în numele și în contul statului român, aferente creditelor garantate acordate în anul 2020 în cadrul Programului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii „IMM INVEST ROMÂNIA“, se aprobă comisionul de risc la nivelul de 0,25% pentru primul an de garantare, de 0,5% pentru anii 2 și 3 de garantare, respectiv de 1% pentru anii 4-6 de garantare, aplicat la valoarea/soldul garanției de stat.

Comisionul de administrare

Comisionul de administrare este suma cuvenită FNGCIMM pentru remunerarea activității de analiză, acordare, monitorizare și administrare a garanțiilor, al cărei nivel se stabilește anual prin actul normativ cu putere de lege de aprobare a schemei de ajutor de stat pentru întreaga perioadă de derulare a schemelor de ajutor de stat și se suportă din bugetul de stat, prin bugetul Ministerul Finanțelor Publice – Acțiuni Generale în cadrul schemei de ajutor de stat asociate acestui program.

Dobânzile

Dobânzile aferente creditelor/liniilor de credit prevăzute în programul IMM Invest sunt subvenționate de Ministerul Finanțelor Publice în procent de 100% din bugetul de stat, pe perioada cuprinsă între momentul acordării creditelor/liniilor de credit contractate după intrarea în vigoare a prezente ordonanțe de urgență și până la 31 decembrie 2020.

Perioada de subvenționare a dobânzii pentru anul 2020 și pentru următorii 2 ani se aprobă prin act normativ cu putere de lege, doar în condițiile în care creșterea economică estimată de Comisia Națională de Strategie și Prognoză pentru această perioadă se situează sub nivelul creșterii economice din anul 2020.

Important de știut după un prim start ratat

Programul IMM Invest a ratat primul start în 17.04.2020, iar la 20 de zile după reluarea sa în 28.04.2020, băncile se mișcă destul de greu, revin cu solicitări de completare a documentației, există firme care au primit acordul de principiu în 29.04.2020, au contactat în 05.05.2020 banca aleasă și sunt abia în faza de analizare a situației financiare conform procedurilor proprii ale fiecărei bănci.

Conform Hotărârii nr. 326/2020 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 282/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul IMM INVEST ROMÂNIA, durata între data primirii de către FNGCIMM de la banca finanțatoare a documentelor complete privind solicitarea beneficiarului și data semnării contractului de garantare și acordului de finanțare de către beneficiarul banilor este de până la 15 zile lucrătoare, așa că perioada rămasă pâna la 31.12.2020, pentru care vor putea beneficia de scutirea de costurile de finanțare, se scurtează pe zi ce trece, chiar și pentru cei mai diligenți dintre aplicanții care îndeplinesc condițiile programului.


Bibliografie:
OUG 110/2017, OUG 42/2020, HG 282/2020, HG 326/2020, proiect Lege 192/2020.

Sursa bibilografiei:
http://legislatie.just.ro/;
http://www.parlament.ro/

Surse citate:
https://www.fngcimm.ro/

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*